TERMENI SI CONDIŢII DE UTILIZARE

1.  DEFINIŢII ŞI TERMENI

https://staterra.ro/ - Staterra Online SRL., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în, Bucureşti, strada Ing. Dumitru Tacu nr. 28, camera 1, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 1B13, sector 5, cod poștal 050184, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1915/2017, cod unic de înregistrare fiscală RO34497959.

 

Cumpărător – o persoană fizică sau juridică care efectuează o Comandă.

 

Cont – secţiunea din magazinul online formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii.

 

Site – domeniul https://staterra.ro/ şi subdomeniile acestuia.

 

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse de pe Site.

 

Produse – orice produs menţionat în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

 

Conţinut

  • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informaţii legate de Produsele si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Document – prezentele Termene si Condiţii.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumităperioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs de către https://staterra.ro/, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

  

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a micşora cantitatea Produselor din Comandă. Dacă micşorează cantitatea de Produse din Comanda  va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată pentru Produsele care nu au fost livrate.

 

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Cumpărător.
Pentru motive justificate https://staterra.ro/ îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel https://staterra.ro/. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa https://staterra.ro/, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, https://staterra.ro/ îşi rezervă dreptul de a cere Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.
3.4.https://staterra.ro/ poate publica pe Site informaţii despre Produse şi/sau promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) şi includ T.V.A.

 

3.6. In cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

 

3.7. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Produse ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Staterra Online SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

 

5.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de https://staterra.ro/, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al https://staterra.ro/ asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al https://staterra.ro/.

 

5.3. Orice Conţinut la care Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între https://staterra.ro/ şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea https://staterra.ro/ cu referire la acel Conţinut.

 

5.4. Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

5.5. În cazul în care https://staterra.ro/ conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea https://staterra.ro/ pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

5.6. Niciun Conţinut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea https://staterra.ro/ şi/sau al angajatului/prepusului https://staterra.ro/ care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

 

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDĂ - ANULARE - RETUR

6.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs in coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de https://staterra.ro/, în cazul plăţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

 

6.5. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, returnarea produselor se face pe cheltuiala cumpărătorului, iar recepția bunurilor se face la destinație, de către vânzător prin încheierea unui proces verbal de recepție a produselor returnate. Produsele trebuie să fie intacte, în ambalajul lor, pentru a fi returnată suma achitată de cumpărător. In cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) ne rezervam dreptul de a accepta sau nu returul produselor. În celelalte cazuri cumpărătorul va trimite un e-mail la adresa office@staterra.ro cu intenția acestuia de returnare a comenzii specificând motivul returnării.

În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.  Suma va fi returnată dupa cum urmează:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/Card bancar-> prin virament bancar;

 

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute și după ce s-a asigurat că acestea sunt în perfectă stare astfel încât să poată fi repuse în circuitul comercial.

6.7. În situația returnării produselor, cumpărătorul trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

6.8. Nu se asigură dreptul de retur și rambursarea sumelor pentru produse/bunuri care au fost desigilate, al căror ambalaj a fost deteriorat. Important! Vă rugăm să verificati integritatea coletelor si a mărfii în momentul preluării lor de la curier. Cereti curierului chitanța pentru sumele achitate. Aveti dreptul de a refuza coletele la momentul livrarii dacă: - Coletul prezinta scurgeri, urme de lovituri, deteriorare sau deschidere, ce au putut surveni în timpul transportului. - Există neconcodante între numărul de colete sau suma înscrisă pe AWB si ceea ce urmează să primiti/plătiți. - Coletul prezintă urme de reambalare. Nu semnati de primire în aceste situații. Curierul nu mai poate fi tras la răspundere după semnarea de bună primire a coletului. În cazul refuzului de primire a coletelor deteriorate, vă rugăm să nu efectuați plata ramburs. De asemenea, vă rugăm să ne înștiințati în cel mai scurt timp de motivele care au stat la baza refuzului, pentru a vă retrimite marfa comandată sau a vă returna contravaloarea acesteia. Staterra Online SRL nu asigură returnarea produselor sau a valorii acestora dacă se încadrează în situațiile descrise mai sus și cumpărătorii au semnat de preluare în bune condiții a livrării. 

6.9. In cazul in care un Produs comandat de catre Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, dacă acesta a fost achitat deja.

6.10. Cumpărătorul poate solicita înlocuirea sau returnarea bunurilor ce nu corespund comenzii acestuia (altă culoare, alt produs decat cel comandat), care au fost expediate gresit dintr-o eroare a Vânzătorului, caz în care costurile de transport retur vor fi suportate de Vânzator. 

6.11. În cazul returnării produselor din motive ce nu sunt din vina vânzătorului (cumpărătorului nu-i mai place produsul, s-a razgândit, a comandat eronat, etc), rambursul va fi înapoiat mai puțin costul transportului, chiar și cel acordat gratuit (nu este facturat) dacă îndeplinește condițiile de rambursare a produsului returnat.

7. FACTURARE – PLATA

7.1. Preţurile Produselor afişate în cadrul site-ului https://staterra.ro/ includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

 

7.2. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 

7.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Produse vândute de https://staterra.ro/, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

 

7.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

7.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către https://staterra.ro/ în Contul sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

 

8. LIVRAREA PRODUSELOR

8.1. Vânzătorul se obligă să livreze Produsele prin Poşta Română sau în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, conform opţiunii Cumpărătorului.

 

8.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

 

8.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

 

8.4. Detaliile de livrare a Produselor, incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligaţie contractuală din partea https://staterra.ro/, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 

9. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ASUPRA PRODUSELOR

9.1. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

10. RĂSPUNDERE

10.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricareia din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

 

11. FORŢĂ MAJORĂ

11.1. Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majorăeste evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

11.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

12.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între https://staterra.ro/ şi Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul București.