Termeni si condiţii de utilizare


1.  DEFINIŢII ŞI TERMENI

 

www.staterra.ro - Staterra Online SRL., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în, Bucureşti, strada Ing. Dumitru Tacu nr. 28, camera 1, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 1B13, sector 5, cod poștal 050184, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1915/2017, cod unic de înregistrare fiscală RO34497959.

 

Cumpărător – o persoană fizică sau juridică care efectuează o Comandă.

 

Cont – secţiunea din magazinul online formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii.

 

Site – domeniul www.staterra.ro şi subdomeniile acestuia.

 

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse de pe Site.

 

Produse – orice produs menţionat în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

 

Conţinut

  • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informaţii legate de Produsele si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Document – prezentele Termene si Condiţii.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumităperioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

 

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs de către www.staterra.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

 

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a micşora cantitatea Produselor din Comandă. Dacă micşorează cantitatea de Produse din Comanda  va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată pentru Produsele care nu au fost livrate.

 

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Cumpărător.
Pentru motive justificate www.staterra.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.staterra.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa www.staterra.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, www.staterra.ro îşi rezervă dreptul de a cere Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.
3.4. www.staterra.ro poate publica pe Site informaţii despre Produse şi/sau promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) şi includ T.V.A.

 

3.6. In cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

 

3.7. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

 

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Produse ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

 

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Staterra Online SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

 

5.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de www.staterra.ro, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.staterra.ro asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al www.staterra.ro.

 

5.3. Orice Conţinut la care Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între www.staterra.ro şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea www.staterra.ro cu referire la acel Conţinut.

 

5.4. Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

5.5. În cazul în care www.staterra.ro conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea www.staterra.ro pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

5.6. Niciun Conţinut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea www.staterra.ro şi/sau al angajatului/prepusului www.staterra.ro care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

 

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDĂ

 

6.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs in coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de www.staterra.ro, în cazul plăţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

 

6.5. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.  Suma va fi returnată dupa cum urmează:
6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/Card bancar-> prin virament bancar;

 

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute.

 

6.7. In cazul in care un Produs comandat de catre Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, dacă acesta a fost achitat deja.

 

7. CONFIDENŢIALITATE

 

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

 

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poata utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului.  www.staterra.ro nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

7.4. Prin inscrierea în baza de date a www.staterra.ro, Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai www.staterra.ro: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care www.staterra.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Produselor, etc.

 

8. PUBLICITATE

 

8.1. Newsletterele www.staterra.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de www.staterra.ro. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

 

8.2. În momentul în care, Cumpărătorul îşi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea www.staterra.ro în acest sens.

 

8.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Cumpărător se poate face în orice moment folosind legatură special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numărul de telefon 0744585655;

 

8.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document

 

9. FACTURARE – PLATA

 

9.1. Preţurile Produselor afişate în cadrul site-ului www.staterra.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

 

9.2. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Produse vândute de www.staterra.ro, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

 

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către www.staterra.ro în Contul sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.


10.  LIVRAREA PRODUSELOR

 

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Produsele prin Poşta Română sau în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, conform opţiunii Cumpărătorului.

 

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

 

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

 

10.4. Detaliile de livrare a Produselor, incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligaţie contractuală din partea www.staterra.ro, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 

 

11. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ASUPRA PRODUSELOR

 

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


12. RĂSPUNDERE

 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricareia din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

13.1. www.staterra.ro este înregistrata în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 36938.

 

13.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.staterra.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Cumpărător

 

13.3. Scopul colectării datelor este: informarea Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea  Produselor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul  Cumpărătorului.

 

13.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a www.staterra.ro, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 36938, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către www.staterra.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către www.staterra.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către www.staterra.ro atât afiliaţilor săi, precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

 

13.5. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: municipiul București, strada Inginer Dumitru Tacu nr. 28, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 1B13, camera 1, sector 5, cod poștal 050184, în atenţia Staterra Online SRL puteţi exercita, în mod gratuit, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

 

13.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Strada Inginer Dumitru Tacu nr. 28, bloc 1, scara B, etaj 1, ap. 1B13, camera 1, sector 5, București, cod poștal 050184, în atenţia S.C. Staterra Online SRL, vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

13.7.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
13.7.2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

13.7.3. Notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

13.8. De asemenea, www.staterra.ro poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Produselor noastre.

 

13.9. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

14. FORŢĂ MAJORĂ

 

14.1. Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majorăeste evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

14.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

 

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între www.staterra.ro şi Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul București.